Hva gjør en Naprapat? Hva er naprapati?


Første gangen en pasient kommer til en naprapat vil pasienten innledningsvis få fylle ut en helse erklæring.

 Deretter har man en samtale der pasienten får fortelle om sitt aktuelle problem og sin sykdomshistorie. Undersøkelsen innledes så med en inspeksjon for å få en oversikt over pasientens kroppsholdning og symmetri, samt evne til å utføre aktive bevegelser. 

Naprapaten vil deretter gjøre en fullstendig neurologisk undersøkelse som omfatter sensorikk, motorikk, reflekser samt andre neurologiske tester. 

Videre fortsetter undersøkelsen ved å utføre spesielle tester avhengig av hvor pasienten har problemer.

Etter denne grunnleggende gjennomgangen går naprapaten videre med sin spesielle funksjonsanalyse. Denne analysen omfatter palpasjon, test av muskellengde og muskelstyrke samt spesifikk undersøkelse av aktiv og passiv bevegelse i ledd. 

Naprapaten vil så stille en diagnose (alternativt en foreløpig diagnose), basert på de funnene som testene har gitt, og legge opp en behandlingsplan.

Du vil kanskje også like...