Om Akupunktur

Innen akupunktur så finnes det ingen begrensninger for hva man kan behandle. Kinesisk filosofi handler om balanse. Hos en pasient som er frisk og en som er syk så har kroppen 100% energi. Hos den friske er disse 100% likt fordelt på alle de indre organene, og hos den som er syk er disse % ulikt fordelt.

Via akupunkturnåler utlikner man denne energien ved at man sender energi fra den som har for mye til den som hes for lite. Dette kalles 5-elementen og man sender energien i et system (sheng-syklus og ko-syklus). Det er forskjelloge metoder man kan bruke for å diagnostisere hvor ubalansene i kroppen finnes. Pulsdiagnose, Back-shu, ansikt, tunge, lukt, med mer.

5-Elementen:

 • Tre (lever og galle)
 • Ild (hjerte og tynntarm, kretsløp og endokrint)
 • Jord (milt og mage)
 • Metall (lunge og tykktarm)
 • Vann (nyre og blære)

Yin organer: lever, hjerte, kretsløp, milt, lunge og nyre.

Yang organer: galle, tynntarm, endokrin, mage, tykktarm og blære.

Organene gir energi til hverandre via sheng-syklur:

 • Tre gir næring til Ild
 • Ild gir næring til Jord
 • I Jord finnes Metall
 • Metall danner Vann
 • Vann gir næring til Tre

Ko-syklus demper og regulerer:

 • Ild smelter Metall
 • Metall feller Tre
 • Tre dekker Jord og trekker næring
 • Jord demmer opp for Vann
 • Vann sllukker Ild.

Akupunkturen er som naturloven, og slik fungerer kroppen også.