• Behandlinger

  Oversikt over alle typer behandlinger Hvordan behandler vi? Naprapaten betrakter kroppen som en helhet og behandler den deretter. Mange symptomer oppstår via kjedereaksjoner i kroppen. Ryggradens funksjon og nerver påvirker kroppens muskler. Musklene som blir påvirket kan etter hvert utvikle

  Les mer
 • Hva er naprapati

  Naprapati innebærer å diagnostisere, behandle og rehabilitere smerte og funksjonelle besvær i rygg, ledd og muskler. Formålet er å optimalisere funksjon i kroppen med metoder som bygger på manuell medisin. Det å analysere og finne bakenforliggende årsaker til problemene er

  Les mer
 • Pasientene

  Virksomhetsområdet til naprapatien innefatter å forebygge, utrede og behandle funksjonspåvirkninger og smertetilstander i bevegelse og støtteorganene. Dette brede virksomhetsområdet medfører at også pasientklientellet blir deretter. Naprapater behandler alt fra eliteidrettsutøvere, yrkesaktive til så vel yngre som eldre pasienter. Naprapater behandler

  Les mer
 • Utdannelsen

  Utdannelsen omfatter fire års heltidsstudier ved Naprapathögskolan 
i Stockholm. De fire årene er fordelt på humanbiologiske og grunnmedisinske emner, både teoretiske og kliniske, samt 
spesialisering innen naprapati. Det finnes to naprapathøyskoler i verden:  Naprapathøgskolan og Chicago National college of Naprapathy. I undervisningen inngår både en

  Les mer
 • Vanlige diagnoser

  Vanlige diagnoser Det er ikke alltid man kan sette en sikker diagnose før man begynner å behandle en pasient. Det man da gjør er å jobbe ut i fra en preliminær diagnose (trolig diagnose). Ofte ligger det flere fysiologiske årsaker

  Les mer
 • Et naprapatibesøk

  Hva gjør en Naprapat? Hva er naprapati? Første gangen en pasient kommer til en naprapat vil pasienten innledningsvis få fylle ut en helse erklæring.

 Deretter har man en samtale der pasienten får fortelle om sitt aktuelle problem og sin sykdomshistorie.   Les mer