stockholm

stockholm

Utdannelsen omfatter fire års heltidsstudier ved Naprapathögskolan 
i Stockholm. De fire årene er fordelt på humanbiologiske og grunnmedisinske emner, både teoretiske og kliniske, samt 
spesialisering innen naprapati.

Det finnes to naprapathøyskoler i verden: 
Naprapathøgskolan og Chicago National college of Naprapathy. I undervisningen inngår både en grunnmedisinsk utdannelse og en grundig opplæring i manuell medisin. 

Naprapatutdannelsen ved Naprapathögskolan gir rett til studielån gjennom lånekassen, og er stilt under statlig tilsyn med Högskoleverket som tilsynsmyndighet.

Naprapatutdannelsens overgripende mål er:
• Forberede studenten for et selvstendig arbeid som Naprapat.
• Gi en god teoretisk kunnskap innen relevante prekliniske og kliniske områder.
• Gi gode kunnskaper, teoretisk og praktisk, innen naprapatiens og den manuelle medisinens diagnostikk og behandling.
• Gi et godt klinisk grunnlag og evne til helhetssyn på pasienten.
• Gi god kunnskap om kontraindikasjoner mot behandling samt tilstrekkelig differensialdiagnostisk kunnskap for at pasienter, der det er relevant, skal kunne henvises til annen type behandling.
• Stimulere studentene til kritisk tenkning og evne til å selv søke kunnskap
• Bidra til studentenes personlighetsutvikling og beredskap til å møte ulike problem som terapeut.
• Gi studenten en god grunn for fordypningsstudier samt forsknings- og utviklingsarbeid innen naprapati og den manuelle medisinen.

Naprapatutdannelsen:

• Baseres på en vitenskap og erfarenhet orientert mot det naturvitenskapelige og humanistisk tenkende.
• Integrerer på en effektiv måte de humanbiologiske emnene med hovedemnet naprapati.
• Oppfyller myndighetenes krav for å bli autorisert i Sverige, og for i utviklingsformål, føre en dialog med tilsynsmyndigheten, Högskoleverket.
• Justeres etter ny kunnskap om diagnostikk og behandlingsmetoder, den tradisjonelle medisinen og den manuelle medisinens utvikling samt andre samfunnsfaktorer 
som påvirker naprapatens arbeidsmarked.

BACK TO TOP 

Du vil kanskje også like...