Utdannelsen

stockholm

Utdannelsen omfatter fire års heltidsstudier ved Naprapathögskolan 
i Stockholm. De fire årene er fordelt på humanbiologiske og grunnmedisinske emner, både teoretiske og kliniske, samt 
spesialisering innen naprapati.

Det finnes to naprapathøyskoler i verden: 
Naprapathøgskolan og Chicago National college of Naprapathy. I undervisningen inngår både en grunnmedisinsk utdannelse og en grundig opplæring i manuell medisin. 

Naprapatutdannelsen ved Naprapathögskolan gir rett til studielån gjennom lånekassen, og er stilt under statlig tilsyn med Högskoleverket som tilsynsmyndighet.

Naprapatutdannelsens overgripende mål er:
• Forberede studenten for et selvstendig arbeid som Naprapat.
• Gi en god teoretisk kunnskap innen relevante prekliniske og kliniske områder.
• Gi gode kunnskaper, teoretisk og praktisk, innen naprapatiens og den manuelle medisinens diagnostikk og behandling.
• Gi et godt klinisk grunnlag og evne til helhetssyn på pasienten.
• Gi god kunnskap om kontraindikasjoner mot behandling samt tilstrekkelig differensialdiagnostisk kunnskap for at pasienter, der det er relevant, skal kunne henvises til annen type behandling.
• Stimulere studentene til kritisk tenkning og evne til å selv søke kunnskap
• Bidra til studentenes personlighetsutvikling og beredskap til å møte ulike problem som terapeut.
• Gi studenten en god grunn for fordypningsstudier samt forsknings- og utviklingsarbeid innen naprapati og den manuelle medisinen.

Naprapatutdannelsen:

• Baseres på en vitenskap og erfarenhet orientert mot det naturvitenskapelige og humanistisk tenkende.
• Integrerer på en effektiv måte de humanbiologiske emnene med hovedemnet naprapati.
• Oppfyller myndighetenes krav for å bli autorisert i Sverige, og for i utviklingsformål, føre en dialog med tilsynsmyndigheten, Högskoleverket.
• Justeres etter ny kunnskap om diagnostikk og behandlingsmetoder, den tradisjonelle medisinen og den manuelle medisinens utvikling samt andre samfunnsfaktorer 
som påvirker naprapatens arbeidsmarked.

BACK TO TOP 

Author: Friskhetsklinikken